T 0255 511 668
Fysiotherapie met persoonlijke benadering!

Specialisaties: Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

Voorbeelden symptomen ziekte van Parkinson:

 • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
 • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
 • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
 • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
 • Bevriezen van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Bovenstaande symptomen treden alleen lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Parkinson of parkinsonisme?

Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals:

 • ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme: MSA, PSP, CBG)
 • een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme)
 • het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme)
 • blootstelling aan giftige stoffen in de leef- of werkomgeving (toxisch parkinsonisme)

Begin van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit worden soms voorafgegaan door klachten van de reuk (verminderde reuk), obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose parkinson in dit stadium zelden wordt gesteld.

Twee hoofdgroepen van de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

 • Patiënten die voornamelijk last hebben van een tremor (trillen van handen, benen, kin of tong)
 • Patiënten die met name last hebben van bradykinesie (trager worden van bewegingen) en rigiditeit (stijfheid)

Beloop van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant, bijvoorbeeld rechts. Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven, maar in de regel blijft de eerst aangedane kant de meest ernstige.

Na enkele jaren ontstaan er problemen met de balans en kunnen patiënten vallen. Dit kan soms erg invaliderend zijn. Klachten zoals bloeddrukdaling (gedeeltelijk ook door de levodopa medicatie), problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan na verloop van de tijd.

Meestal leidt de ziekte van Parkinson niet tot een opname in een verpleeg- of verzorginghuis. Wanneer de balansstoornissen of de cognitieve stoornissen echter een dusdanig gevaar worden in het dagelijks leven worden patiënten vaak wel opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De levensverwachting bij patiënten met de ziekte van Parkinson is niet korter vergeleken met gezonde mensen.

Wat is ParkinsonNet?

ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

De zorgverleners die aangesloten zijn bij ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson en hierop lijkende ziektebeelden. Andere zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet zijn ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, parkinsonverpleegkundigen en neurologen.

De ziekte van Parkinson en parkinsonismen geeft vaak een diversiteit aan klachten zoals traagheid, beven, pijn, depressiviteit, seksuele stoornissen en in een later stadium ook vaak vallen. Vanwege de complexiteit van de ziekte en de veelheid aan betrokken zorgverleners is het belangrijk dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn, en de behandelingen goed op elkaar afstemmen. ParkinsonNet-zorgverleners werken in de regio nauw met elkaar samen, en hebben hierdoor vaste communicatielijnen.

Een belangrijk voordeel van ParkinsonNet is dat u in uw eigen omgeving, thuis danwel in een praktijk kort in de buurt, een goede behandeling krijgt door gespecialiseerde (fysio)therapeuten.

De ziekte van Parkinson is een chronische indicatie. De behandelingen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.parkinsonnet.nl.

Partners en aangesloten bij