Telefoon: 0255 511 668  |  WhatsApp: 06 826 29 632
Fysiotherapie met persoonlijke benadering!

Wat kunt u bij ons verwachten?

Het bezoek aan de fysiotherapeut is grofweg in te delen in vijf stappen: de anamnese, het onderzoek, het advies, de behandeling en de evaluatie. Wat wordt er van u verwacht tijdens uw bezoek aan de fysiotherapeut en hoe gaat elke stap in zijn werk? U leest het hieronder.

Het eerste gesprek met de fysiotherapeut: de anamnese

Het bezoek begint altijd met een gesprek over uw klacht of blessure, de anamnese. De anamnese vindt plaats tussen de patiënt en de fysiotherapeut. U vertelt kort over uw klachten, hoelang u er al last van heeft en de manier waarop het u belemmert. De fysiotherapeut zal gerichte vragen stellen om alles goed duidelijk te krijgen.

U wordt tijdens dit gesprek nog niet onderzocht. U hoeft dus alleen uw klachten te benoemen en de vragen van de therapeut te beantwoorden.

Wanneer alle belangrijke punten besproken zijn beoordeelt de fysiotherapeut of u voor uw klachten aan het juiste adres bent. Soms kan dit betekenen dat u doorverwezen wordt naar de huisarts of een andere specialist, maar meestal zal de therapeut na het gesprek verder naar uw klacht gaan kijken.

Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek vindt normaal gesproken plaats in dezelfde ruimte als de anamnese. Afhankelijk van uw klacht zal de therapeut u vragen te gaan zitten, staan of liggen op de behandelbank.

De lichaamsdelen waar u pijn heeft of waar u klachten ervaart worden uitgebreid onderzocht. De therapeut kan u vragen bepaalde bewegingen te maken die de klachten bij u oproepen. Speciale tests helpen de therapeut bij het uitzoeken wat er aan de hand is.

Sommige tests kunnen een beetje pijnlijk zijn. Maakt u zich daarover geen zorgen; meestal betekent dit dat de therapeut de oorsprong van uw klachten op het spoor is.

Advies

Na het onderzoek en de anamnese heeft de fysiotherapeut een goed beeld van uw klachten. De therapeut vertelt u wat er mogelijk aan de hand is en wat u er aan kunt doen. Wanneer de klachten te behandelen zijn met fysiotherapie, kunt u er voor kiezen een fysiotherapeutische behandeling te starten.

Behandeling door de fysiotherapeut

U start een behandeling om uw klachten te verhelpen, te verminderen of achteruitgang tegen te gaan. Het aantal behandelingen dat u nodig heeft is per persoon verschillend. Meestal bestaat de behandeling uit meerdere behandelmomenten, verspreid over enkele dagen, weken of maanden. De therapeut zal een inschatting maken van de te verwachten behandelduur.

Meten is weten

Omdat fysiotherapeuten graag het effect van de behandeling willen meten, wordt er voorafgaande aan de behandeling een nul-meting gehouden. Dit houdt in dat aan het begin van de behandeling de ernst van uw klachten wordt gemeten.

De nulmeting kan bestaan uit een fysiotherapeutische test, een vragenlijst of een oefening. Vaak wordt u ook gevraagd de pijn of klachten die u heeft een cijfer te geven.

Tussentijds en aan het einde van de behandelperiode zal de meting nogmaals herhaalt worden om te beoordelen of u er op vooruit bent gegaan. Dit noemen we de effect-meting.

Aan het werk!

Binnen een fysiotherapiepraktijk worden verschillende behandelmethoden toegepast. Afhankelijk van de aandoening of blessure waarvoor u behandelt wordt kan de therapie er geheel anders uitzien. Enkele veel gebruikte behandelmethoden zijn; oefeningen, mobilisaties, krachttraining, massage, fricties, stabiliteitstraining, coördinatietraining en conditietraining.

Afhankelijk van de behandeling die voor u het beste is kan de ruimte waar de behandeling plaatsvindt verschillen. Sommige behandelingen vinden plaats op de behandelbank. Voor andere behandelingen kunt u met de therapeut terecht in een speciale oefenruimte. Indien noodzakelijk kan de behandeling ook bij u aan huis plaatsvinden.

Hoe lang en hoe vaak?

Een behandelmoment duurt meestal 20 tot 30 minuten. Hoe vaak u wordt behandeld is per aandoening of blessure verschillend. Meestal gaat u 1 of 2 keer in de week naar de fysiotherapeut. Soms hoeft u slechts 1 keer in de paar weken langs te komen. Tijdens de behandeling kan er gekozen worden de frequentie te verhogen of juist te verlagen.

De ene klacht is de andere niet. Waar u voor een kleine blessure misschien al met 2 behandelingen klachtenvrij bent, heeft u voor een ernstigere klacht misschien wel 20 behandelingen nodig. Uw therapeut kan na een paar behandelingen een betere inschatting maken van het aantal benodigde behandelingen.

Evaluatie

Ok, de eerste behandelingen zitten erop of misschien bent u zelfs al helemaal hersteld? Tijd om te evalueren. Kunnen we de behandeling afsluiten of zijn er nog doelen die u wilt behalen?

Wanneer u na de behandeling klachtenvrij bent, wordt de behandeling afgesloten. Mocht u nog niet niet helemaal van uw klachten af zijn, dan kan de behandeling afhankelijk van het oordeel van de fysiotherapeut en uw eigen wensen voortgezet worden. Soms hebben lichamelijke klachten langer de tijd nodig om te herstellen.


Referenties

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (2016). Richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering. KNGF. O-01/2015.

Heerkens, Y.F., Hendriks, H.J.M. & Graaf-Peters, V.B. de (2011). Richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging. KNGF. O-01/2011.

Mulder, M. (2013). Contact met fysiotherapeut 2008-2011. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationale Atlas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM.

Partners en aangesloten bij