Telefoon: 0255 511 668  |  WhatsApp: 06 826 29 632
Fysiotherapie met persoonlijke benadering!

Huisreglement

Afspraken

  • Om een vlot verloop van de 'intake' te bereiken, graag de eerste keer uw pas van de zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Heeft u een verwijsbrief van de arts gekregen, dan deze ook graag de eerste keer meenemen. Als uw gegevens  tussentijds veranderen, wilt u deze dan s.v.p. ook doorgeven.
  • Bij aanvang van de behandeling ontvangt u een afspraakkaartje. Neemt u altijd uw kaartje mee, zodat wij een nieuwe afspraak kunnen noteren. Dit voorkomt onnodig misverstanden.
  • Bent u verhinderd? Verplaats tijdig uw afspraak, minimaal 24 uur van te voren, anders zijn wij genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen. Buiten de openingstijden kunt u een verhindering doorgeven door in te spreken op onze voicemail 0255-511668 of mailen naar info@fysiotherapiezeeweg.nl 
  • Neemt u altijd uw persoonlijke eigendommen mee naar de behandelkamer of oefenzaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
  • In onze wachtkamer staan verschillende folders om mee te nemen. Tevens kunt u gebruikmaken van de aanwezige lectuur in de wachtkamer. Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.

Hygiëne

  • Wij investeren om te kunnen werken in een schone omgeving. Wij verwachten ook dat onze patiënten zowel hun eigen als onze hygiëne bewaken.
  • Wanneer u behandeld wordt op de behandelkamer, maar ook als u traint in de oefenzaal, graag een handdoek meenemen.
  • In de oefenzaal dient u schoenen met schone zolen te dragen.
  • In onze praktijk wordt niet gerookt.

Klachtenregeling

Calamiteiten

  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de  hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Partners en aangesloten bij